måndag 19 januari 2009

Rösta 7 juni!

Idag skriver Hanna Hallin, ordförande för LSU, och Björn Kjellström, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige, en gemensam debattartikel i DN. En Eurobarometerundersökning visar att enbart 1 av 3 svenskar vet om att det är val till Europaparlamentet i år. Det är skrämmande! Av de beslut som tas i svenska kommuner är ca 60% en direkt följd av beslut tagna i EU. Därför är det viktigt att vi noga väljer de som ska representera oss i Europaparlamentet. Att tro att det som händer i EU inte berör oss är långt ifrån sant.

2 kommentarer:

  1. EU är fortfarande bara mellanstatligt. I praktiken innebär det att ingenting beslutas i EU (och verkligen inte i EU-parlamentet). Istället produceras rekommendationer. Huruvida medlemssstaterna sedan vill följa dessa rekommendationer är upp till dem själva. Ingen kan tvinga dem.

    SvaraRadera
  2. Det är inte helt sant. Om man vill se EU som enbart ett mellanstatligt projekt eller inte tvistas det om. Dessutom är det så att till stora delar är svenskt rätt underordnad EG-rätt.

    I EU produceras allt från rekomendationer till bindande direktiv som är bindande med aviskt på resultat samt regualtioner som är bindande i sin helhet utöver det finns tre andra former av beslut.

    Europaparlamentet har dessutom genom de senast fördragen fått allt mer makt och om Lissabon fördraget går igenom kommer paralmentets medbestämmande rätt att utökas till än fler områden. Att säga att inget beslutas i Europaparlamentet är inte sant, som ett aktuellt exempel är det så kallade arbetstidsdirektivet.

    SvaraRadera