fredag 28 augusti 2009

Lyssna på Centerpartiet!

Idag har Centerpartiets ungdomspolitiska talesperson Annie Johansson gått ut och sagt att höjda studiemedel och ett höjt fribelopp är viktigare än fortsatta skattesänkningar. Hon och Centerpartiet har helt rätt och jag hoppas verkligen att de får de andra allianspartierna med sig. Tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna gavs vallöften inför valet -06 att studiemedlet skulle komma att höjas och vi studenter väntar fortfarande på att det vallöftet ska uppfyllas.

Studentorganisationer har en tendens att uppfattas som gnälliga och tjatiga för att de ständiga utropen och bönerna om ett höjt studiemedel aldrig tar slut, men att vi fortsätter är inte så konstigt. Studenter lever idag på de större orterna under vad som räknas som fattigdomsgräns och oberoende av vilken undersökning man tittar på så går studenter back eller precis runt varje månad. Det måste bli möjligt att leva ett drägligt liv som student vare sig man har barn, bor i någon av våra storstäder eller går in i högskolan efter att ha arbetat några år.

Jag hoppas att Moderaterna lyssnar på Centerparitet och att Folkparitet och Kristdemokraterna håller de löften de gav före förra valet. Ett höjt studiemedel är extra viktigt i år då det annars riskerar att minska till följd av en negativ KPI utveckling. Om det vore så att studenters kostnader hade minskat till följd av finanskrisen skulle det möjligen finnas någon rim och reson i sänkningen, men nu är det inte så. Studenters utgifter ligger på samma nivå som tidigare och de räntesänkningar som landets bostadsrättsinnehavare fått åtnjuta har inte kommit studenter till del. Det är knappast någon nyhet att studenter inte bor i bostadsrätt.

Jag säger som Annie, om Moderaterna kan hitta 10 miljarder till skattesänkningar så kan de hitta 10 miljarder för att stärka studenters ekonomiska situation!

Jag har även skrivit på Newsmill på samma tema.

torsdag 27 augusti 2009

Studenter och bostäder

SFS har idag släppt en rapport som visar på bostadssituationen för alla de studenter som ka göra sitt första år på högskolan i höst. Situtionen är inte bra, av de städer med lärosäten som granskat är det bara Karlstad som visar upp en god boendesituation. Sannolikt så ser det bättre ut på de orter som har mindre lärosäten men att de största universitetsorterna inte kan erbjuda sina nyintagna studenter en bostad oroväckande.

I år har söktrycket till högskolan ökat markant, i snitt på 11 % jämfört med året innan, både beroende på större "ungdomskullar" och högre arbetslöshet. Dumt vore om ett stort antal av dessa högskolenybörjare inte får möjlighet att faktiskt på börja sina studier för att de inte hittar någonstans att bo.

tisdag 25 augusti 2009

Metta Fjelkner invigningstalar på Skolans dag.


Idag firas skolan över hela landet i arrangemang av Lärarnas Riksförbund. Ordförande Metta Fjelkner invigningstalar på Kulturhuset i Stockholm.

måndag 24 augusti 2009

Debatten kring CSN

Läser en mycket klok ledare i Borås Tidning där det konstateras att de regler som gäller kring studielån inte är helt logiska och särskilt inte när det gäller fribeloppet.


Risken är alltså överhängande att den student som offrar kvällar, helger
och sommarlov för att arbeta som tack för sitt slit får betala tillbaka på sitt
studielån. Än mer absurt blir detta system då man begrundar att CSN är ett av få
låneinstitut i världen som aktivt begränsar låntagarens inkomstmöjligheter och
därmed kreditvärdighet. Jämfört med den vanliga bankvärlden är CSN:s regler som upp-och-nedvända världen: ju mindre du tjänar desto mer får du låna!Ledaren i sig är en replik/fortsättning på den debattartikel som CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin skrev SvD där hon lyfter en mycket viktigt problematik

CSN vill också lyfta fram studerande med barn och deras möjligheter att
försörja sig. Idag har vi en hög medelålder för förstföderskor i Sverige. Det är
ett långsiktigt problem om befolkningspyramiden får en felaktig proportion. För
några år sedan infördes ett barntillägg för studerande föräldrar, som säkert har
bidragit till ökad ekonomisk trygghet.Studietiden skulle kunna lämpa sig väl för att skaffa barn för dem som så önskar. Men dagens regler talar tydligt om för studenterna att studier ska klaras av först, sedan ska vi vara välförankrade på arbetsmarknaden och sen kan det vara lämpligt med barn. Tveksamt är om vi kommer ha råd att vara så stelbenta framöver. Om medelåldern för slutförd högskoleutbildning i Sverige fortsätter vara 28 år kanske högskolestudier varvat med eller kombinerat med föräldraskap måste bli lättare. Sen måste även steget från studier till arbetsliv bli säkrare. Säkra studenter som vet att deras utbildning och kunskaper gör det lättare att ta sig fram på arbetsmarknaden och genom livet vågar mer, både vad det gäller familjebildande som att följa sina karriärdrömmar.

Kongresswebb!

Ni ligger kongresswebben inför Saco Studentråds kongress 2009 uppe. Här hittas redan nu alla viktiga datum och framöver kommer handlingar, anmälningsformulär samt information om kandidaturer att finnas. Titta in redan nu!

Om centerpartiet och studiemedlen

har jag skrivit om på Newsmill.

Andra som håller med Magnus Andersson, SFS

lördag 1 augusti 2009


Loggorna på det fina studentflaket

Mkt folk är ute och tittar på paraden

Paraden har startat och SFQ ses till att bestraffa alla som bryter mot heteronormen, de är nämligen "fångvaktare mot brott mot heteronormen"

Senait och Robin, vice ordf SFS

Josefin från Ssco å Lisa ordf jusek studerandesektion är glada över att snart få paradera

LR stud är redo för parad