onsdag 25 februari 2009

Äntligen!

Idag har ett förslag om att avskaffa kårobligatoriet lagt fram, inte en dag för sent. Läs Saco Studentråds pressmeddelande här.

Enligt förslaget så ska staten betala 105kr/år och student, alltså en tredjedel av vad utredningen föreslog. Är detta en katastrof? Kommer det leda till slutet för kårerna och deras verksamhet? Troligast inte. Beroende på att kårerna gör en massa bra och viktiga saker som är viktiga för studenter .Och även om summan på 105kr är låg, för det är den, så betyder inte det att detta är den enda finansiering kårerna har tillgång till. Säkerligen kommer en hel del studenter fortfarande vilja vara med och av dem bör man ta en avgift, för kårernas verksamhet bör inte enbart finansieras av staten.

Vad som jag ser som mer problematiskt än själva summan är att kårerna för en så pass kort tid på sig att ställa om, förslaget säger att obligatoriet ska avskaffas 1 juli och det har varit svårt för kårerna att ställa om till något de inte vetat formerna för, men. Någon form av beredskap borde de självklart ha, detta kan inte komma som en överraskning!

Andra på samma tema Akademikerförbundet SSRs studentsektion, Kristina Persdotter, Ludvig Larsson på Sveriges Ingenjörer, Pär Gustafsson, Eva Westerberg, Per Pettersson, SFS, Nicke Grundberg

Kårobligatoriet till lagrådet

Idag kl 10 ska Leijonborg ha presskonferens angående kårobligatoriet, jag kommer sitta på ett plan till cypern då, damn! MEn kommer med spänning se vad den innehåller så fort chansen fås!

tisdag 24 februari 2009

Diskutera Saco Studentråd

Jag vill uppmana alla som är aktiva i ett Saco-förbunds studentsektion och alla andra intresserade att gå med i Saco Studentråd grupp på Facebook och var med och diskutera och påverka Saco Studentråds kommande visionsprogram! I samma grupp kommer även motioner inför Sacos kongress att kunna debatteras.

Avigfter i högre utbildning

Lisa Gemmel, ordförande i Juseks Studerandesektion, skriver bra om varför utbildning ska vara avgiftsfri.

Kårobligatoriet

En mkt tankvärd insändare om varför kårerna försvarar obligatoriet och varför de borde kunna fungera lika bra eller bättre utan.

måndag 23 februari 2009

Skill och RFSL Nord

I höstas jobbade jag som Skillkonsult och gjorde en undersökning för RFSL Nord där jag intervjuade ett gäng gymnasie och högstadieelever samt deras lärare om deras erfarenheter av ett utbildningsprojekt som RFSL Nord genomförde i deras skolor och klasser. I senaste nyhetsbrevet från Skill finns det beskrivet, kul!

Vecka på C

Idag ska jag luncha med Marie Wickberg, vice ordförande i CUF, och imorgon ska jag och Eva prata sociala medier med Centerpartiets ansvarige. Och på onsdag åker jag till Cypern för att prata om rekrytering och ungas fackliga engagemang med ETUC Youth, trevligt!

Helgen som var

Vilken helg det varit! Saco Studentråd har haft styrelsemöte och bland annat tillsammans med de idégrupper som beslutades om på kongressen i november påbörjat ett mkt spännande arbetet med att ta fram ett nytt visionsprogram. Eva har skrivit lite om det. Det finns fortfarande möjlighet att påverka det här!

Sen debatterar jag fribelopp och studenters ekonomi i Norran och Sundsvalls Tidning.

Dessutom har Naturvetarna haft utbildningshelg vilket man kan läsa om här.

torsdag 19 februari 2009

Saco växer

Idag har medlemsstatistiken för Saco offentliggjorts. Det är roligt att se att allt fler vill vara medlemmar i något av Saco-förbunden!

Läs mer här eller här.

måndag 16 februari 2009

Rätt till deltid?

Många känner säkert till sloganen "Rätt till heltid". Detta är ngt vissa LO-förbund drivit hårt för att skapa tryggare anställningsformer för sina medlemmar. Bra så. Men heltid passar inte alla. Särskilt inte studenter som under sin studietid arbetar extra antingen för att dryga ut det allt för låga studiemedlet och/eller för att skaffa sig kontakter på arbetsmarknaden och värdefull arbetserfarenhet, något som många högskoleutbildningar är allt för dåliga på att erbjuda.

Nu har LO släppt en rapport på ämnet visstidsanställningar som läses i ett intressant ljus här och här.

fredag 13 februari 2009


Conteporary on ice. Med mikaela å ani

onsdag 11 februari 2009

PISA-undersökning för högskolan

OECD vill försöka göra en PISA-undersökning för högskolan. Det är en intressant tanke. PISA-mätningarna idag görs på 15åringar för att kolla vad de har lärt sig, eller rättare sagt, de undersöker hur väl man kan omsätta sina kunskaper på okända problem då det är den typen av kunskap som man kan se kommer efterfrågas allt mer. Att göra denna typ av kunskaptest på högskolestudenter som avslutat sin utbildning skulle kunna bli jätteintressant, att kolla vad studenter faktiskt har med sig efter examen skulle kunna bli en mkt bra kvalitetsmätare. Regeringen är mkt positiv till detta och Sverige är ett av de länder som kommer vara med i en pilotstudie.

Jag var på ett seminarium förra veckan då "Mr PISA himself", Andreas Schleicher, pratade och Ann Fritzel, chefsutredare på SULF, ställde frågan till honom om just PISA-undersökning av högre studier och hon lyfte problematiken men att en liknande undersökning för högskolan skulle bli mkt svårare att genomföra då vi skulle behöva separata undersökning för olika utbildningar och olika utbildningsinriktningar. Det skulle tex inte säga något om samma test gavs till arbetsterapeuter som till filosofer som till biologer. Det är inte ens säkert att ett resultat skulle bli bra om samma test gavs till ingenjörer som läst maskinteknik och ingenjörer som läst medieteknik. Sen är det ju även så att som statsvetarstudent i Sverige får jag andra kunskaper än vad en statsvetarstudent i USA får, i alla fall om man ser till faktakunskaperna. Vad som är jämförbart blir snarare hur väl studenterna behärskar statsvetenskaplig metod men även där finns det ett gäng att välja på. Kort sagt, det finns svårigheter med att utforma ett test vars resultat som rakt av kan jämföras på ett bra sätt mellan länder. Som tur var verkade han väl medveten om problematiken så jag lyfter på hatten och gratulerar ingenjörerna som kommer bli den utbildningsgrupp i Sverige som ska vara del av pilotstudien! Jag ser fram emot resultatet!

Gör som Per!

Per Olsson har svarat på den enkät som ligger på Saco Studentråds hemsida som handlar om vad Saco Studentråd ska tycka och vara i framtiden.

Tack Per!

måndag 9 februari 2009

22 000 studenter är straffade pga arbete

Efter ett pressmeddelande från CSN har det rapporterats att "22 000 studenter har tjänat för mycket". Vadå tjänat för mycket? Borde vi inte uppmuntra människor att arbeta, snarare är det väl så att 22 000 studenter blivit straffade. Varför man slår i taket på fribeloppet kan ha en mängd orsaker och vi vet att studenter från studieovana miljöer är de som jobbar mest och tjänar mest och förmodligen även är de som har störst behov av de extra pengarna. Det är inget problem att att grupp studenter tjänar mer än fribeloppet, det är snarare ett problem att en fjärdedel av alla studenter lever under fattigdomsgränsen.

Var med och påverka Saco Studentråd!

Under året kommer ett intensivt arbete ske inom Saco Studentråd då vi ska ta fram ett nytt visionprogram, gamla invanda åsikter ska tas fram i ljuset och stötas och blötas för att se vad som ska vara kvar, vad som ska bort och vad som ska till. Vi vill ha så mkt input som det bara är möjligt och redan nu kan medlem som icke-medlem gå in här och tycka till, ta chansen!

fredag 6 februari 2009

Praktik inom staten

Socialdemokraterna presenterar idag en motion om ökade möjlighet till praktikplatser inom statliga myndigheter Det är utmärkt. Praktik är ett mkt bra sätt för nyexade studenter att ta sig in på arbetsmarknaden och få den värdefulla arbetsliverfarenhet som är svår att få inom högskolans väggar. Lite synd bara satsningen på praktikplatserna enbart gäller statliga myndigheter, men bättre att börja någonstans än ingenstans. Och fler praktikplatser inom näringslivet är ngt som näringslivet måste vaska fram.

Så här skriver de i motionen

Vi föreslår nu en ny särskild jobb- och praktiksatsning på statliga myndigheter riktad till de unga som är på väg att avsluta sina studier och som nu möter en hård arbetsmarknad. 100 miljoner kronor avsätts för denna satsning. Pengarna ska användas till att aktivt förmedla praktikplatserna, kvalitetskontrollera praktikplatserna, stimulera framväxten av nya praktikplatser och stimulera till jobb efter praktik. Satsningen innebär också en medfinansiering av praktiklön. Omkring 1 000 unga nyexaminerade akademiker bör kunna omfattas av satsningen.Det är ett bra förslag, särskilt för många samhällsvetare som i dagsläget ofta inte har möjlighet till praktik under sin utbildning.

Uppdaterat: Inspirationen till detta förslag kommer kanske från de danska studiejob som förmedlas av DJØF, ett danskt fackförbund. DJØF har ngt som kan liknas vid en arbetsförmedling där jobb främst inom statlig sektor förmedlas till studenter. Att annonsera är gratis för arbetsgivaren och här får studenter riktiga jobb, bra grej!

Elever, studenter och arbetsmiljö

Regeringen har beslutat att skicka in ett förslag till lagrådet som stärker elever och studenters rätt att vara en del av arbetsmiljöarbetet. Bland annat


För vuxna studerande införs ett nytt system med studerandeskyddsombud. De ska bland annat delta som ledamöter i skyddskommittén och ha rätt till information i samma utsträckning som arbetstagarnas skyddsombud och övriga ledamöter i skyddskommittén.

Studerandeskyddsombudens rättigheter garanteras genom att de får en möjlighet att föra skadeståndstalan om de hindras i sitt uppdrag.Det är bra förändningar.

Jämställdhet i (c)-kommuner

Magnus Andersson skriver idag på SvD Brännpunkt om hur läget ser ut i centerstyrda kommuner men avsikt på på kvinnors företagande och representation i börstyrelser. Han kommer fram till att det inte ser särskilt bra ut. En anledning till detta är att kvinnodominerade yrken till stor det finns inom de områden som erbjuder lite konkurrens mellan olika företagare och få möjligheter att starta eget, arbetsgivare är i stället kommun och landsting. Möjligheten att starta eget och driva egna företag inom fler branscher är en väg att gå men vad som även bör ske är en mindre könssegregerad arbetsmarknad.

måndag 2 februari 2009

Rekrytering av studenter under superåret

Läser i Jusektidningen om att det inför sveriges ordförandeskap kommer behövas rekryteras folk att sköta det ena och det andra, kanske ngt att hålla ögonen på!

"SES09 sysslar med allt praktiskt och logistiskt kring EU-mötena i Sverige; it, tolkning, media, måltider, transporter, service och säkerhet.För varje möte finns en projektgrupp med folk från departementen och SES09.Sekretariatets anställda är rekryterade utifrån specialkunskaper inom de olika områdena. Ett tiotal kommer från anställningar inom regeringskansliet. Några av dem var med förra gången det begav sig, 2001. Däribland Aja Lind, som då var teknikansvarig. Nu är hon vice ordförande i SES09 och finns i rummet snett emot Grunditz. Hon har koll på rekryteringsprocessen.

Förutom personal till sekretariatet, varav majoriteten alltså redan är på plats, pågår rekrytering av 60 halvtidsanställda mötesattachéer, som ska ledsaga varje EU-delegation.– Vi gör en grundrekrytering inom regeringskansliet. I nästa steg ska vi vända oss till studenter från högskolan. Vi räknar med många sökande. Det är en unik möjlighet att få följa ordförandeskapet inifrån och ser också bra ut på ett cv."

Ungas syn på lön

Imorgon ska jag delta på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerar som handlar om framtidens lönebildning. Min roll i det hela är att prata om hur arbetsgivare kan bli attraktiva för unga akademiker när det kommer till lönesättning. Min bild är att för de flesta av Saco-förbundens medlemmar är det inte lönen som kommer i första hand, inte sagt att lön är oviktigt det är det inte! Men att ha ett intressant arbete med givande och utvecklande uppgifter är lite viktigare. Sen är det självklart att man även ska få betalt för det arbete man utför. Man vill få betalt för det man gör och man vill göra det man brinner för, inte små krav.

En nyligen genomförd undersökning visar att en stor andel av dagens unga vill få sin lön satt genom samtal med närmaste chef. Inte så förvånande, allra oftast så är det ju jag själv som har bäst koll på min kompetens och vad jag uträttar. Därför borde jag vara den som bäst kan argumentera varför jag ska få en viss lön. Detta förutsatt att lönen verkligen är kopplad till kompetens och prestation, en annan viktig faktor för våra medlemmar. Som jag ser det är resultatet inte förvånande, men ansvaret för att det faktiskt ska bli så, att de anställda får förhandla sin lön med en chef som faktiskt har mandat att sätta lön, är arbetsgivarnas. Det här var ett smakprov på vad jag kommer att framhålla imorgon, tips tankar och idéer om vad mer som är viktigt för unga i förhållande till arbetsgivare när det gäller lön mottages tacksamt!

Om kvalitet och om flyttning av högskoleplatser

Anna Ekström, ordförande för Saco, skriver klokt om vikten av kvalitet i högre utbildning och det tvivelaktiga i att flytta högskoleplatser som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Gay på högskolan

I dagens Metro pratar Camilla Nylundh, ordförande för SFQ, Sveriges förenade HBTQ-studenter om hur det är att vara gay på högskolan. Hon beskriver att högskolan kan vara ett bra ställe att komma ut på.