torsdag 22 januari 2009

Lönar det sig att byta högskola?

Jag har just lyssnat på ett mycket intressant seminariumSaco om vilka effekter studenter som byter högskolan under sin utbildning får på lönen. Fördomen jag kom med var att examen från gamla etablerade högskolor som Uppsala, Lund, Stockholm skulle visa sig vara mer lönsam än examen vid mindre, regionala högskolor och att studenter som började på en liten högskola skulle tjäna på att byta till en större i slutet av sin utbildning. Men intressant nog verkar det vara ett byte som inte lönar sig, snarare tvärtom. De som hade bytt högskola, i någon riktning, hade lägre lön än den grupp som inte bytt ca 5 år efter examen. Slutsats är att det inte verkar löna sig att byta på kort sikt, på lång sikt vet vi däremot inte ngt. Kanske är det så att bytarna kommer ikapp i det långa loppet och kanske till och med går om, vissa grafer tydde på att det kunde vara så. Jag väntar med spänning på när det finns en färdig rapport att dyka än djupare ner i!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar