måndag 12 januari 2009

För få studietimmar i högskolan

Idag uppmärksammar DN det låga antalet lektionstimmar som många studenter har på främst samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Det är inte rimligt att en heltidsutbildning enbart har 4-6 studietimmar per vecka. Utbildning med bra kvalitet kräver mer undervisningstid än så, att få träffa lärare under föreläsningar och seminarier är viktigt för att möjlighet att ställa frågor och få diskutera de ämnen som studeras. Ibland sägs det att kraven i högre utbildning är för låga och det är väl inte så konstigt att kraven sjunker i takt med mängden undervisning? Med mer undervisningstid kan kraven och kvaliteten höjas samt leda till att heltidsstudier faktiskt skulle vara just det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar