onsdag 29 april 2009

Farmacevtförbundet manifesterar


För ett avskaffat apoteksmonopol. Beslut tas idag kl 16 och glada farmacevter har tagit sig till riksdagen från uppsala, linköping, malmö mm för att förklara för förbipasserande att kompetensen inte sitter i företaget utan i apotekarna och receptarierna.

tisdag 28 april 2009

Vad är en humanist

Den sjätte maj ska jag vara med i en panel som ska diskutera hur fördomarna kring humanister och ingenjörer begränsar och skapar möjligheter. Det hela kommer äga rum under Teknikdagarna på kulturhuset. Under min förberedelse trillade jag över en helt underbar sida. Läs och njut!

fredag 24 april 2009

TCOs konferens m högre utbildning


Lars Leijonborg talar, Kristina Persdotter utredare på tco presenterande honom snyggt genom att hänvisa till hans löfte om ett stärkt studiemedel under denna mandatperiod som han gav på denna konferens förra året. Än på länge duckar han för frågan å framhåller att han är stolt över vad som skett på utbildningsområdet på här långt. Många utbildningsproppar i all ära, men det betalar inte studenters hyra.

torsdag 23 april 2009

Välkomna till Saco och Europadagen 9 maj 2009 på Kulturhuset i Stockholm!

Seminarier och debatter från 10 till 17 i aktuella Europafrågor fyra veckor före valet till Europaparlamentet.

Saco och Saco Studentråd arrangerar ett seminarium med rubriken ” Att arbeta och studera i Europa”.
Innehåller kretsar kring tips och idéer till dem som funderar på att studera eller jobba i Europa. Vad ska man tänka på? Vilka problem kan man stöta på? Men framför allt handlar seminariet att inspirera till spännande erfarenheter av att jobba eller plugga i Europa.

Seminariet äger rum vid två tillfällen under dagen. Välj den tid som passar dig.

Tid: 11.00–11.30, Lokal: Klara Digitalbiograf
Tid: 14.30–15.00, Lokal: Studio 3, plan 3

Europadagen är en heldag om EU fyra veckor före valet till Europaparlamentet den 7 juni. Klimatet, krisen, företagande, jämställdhet och jobben är några teman som debatteras på Kulturhuset i Stockholm den 9 maj. Lyssna på MargotWallström, Cecilia Malmström, Gunnar Hökmark,Marita Ulvskog och många fler politiker och experter. Välkommen!

Hela programmet och praktisk information hittar du här: www.europadagen.se

onsdag 22 april 2009

Eftersvall och brist på yrkes och studievägledning

Jag tror att jag fortfarande inte riktigt hämtat mig efter helgen. Var en fantastiskt roligt och intensiv helg med Saco Studentråds förbundskonferens, men musten, den är ur mig sugen.

Dock har jag fått lite gjort, skrivit ihop utvärderingarna och det verkar som om deltagarna var lika nöjda som jag, alltid trevligt! Sen har jag funderat över den debattartikel som Moa och Eva skrivit på politikerbloggen idag. De har så rätt, mer och bättre studievägledning är skitviktigt. Vi går mot en utveckling där utbildningsval måste göras allt tidigare och väljer du fel blir det svårt för dig. Valfrihet är bra, men för att kunna göra riktiga val måste den som väljer vara välinformerad, man kan ju bara välja mellan de alternativ som man vet om finns! Läs även Anders Flodströms debattartikel i svd.

söndag 19 april 2009


Kandidater till styrelsepost i saco studentråd presenteras sig och frågar ut och snart är det val!

Förbundskonferensens dag 2 är igång!

lördag 18 april 2009

torsdag 16 april 2009

Saco Studentråd och Twitter

Non-profit PR har uppmärksammat några ideella organisationer som befinner sig på Twitter, och Saco Studentråd är en av dem!

http://www.nonprofit.se/?p=209

Vi är i gott sällskap bredvid Rädda Barnen, IOGT-NTO, Läkarmissionen med flera.

onsdag 15 april 2009

Idag är sista dagen att söka till högskolan i höst!

I UNT kan man idag läsa att det är "Rusning till sommarkurserna". Inte så förvånande kanske. Sommarkurser är för många studenter sättet att klara ekonomin under sommarmånaderna och i tider med allt färre arbeten att söka blir fler sökande till sommarkurserna en naturlig följd. Man behöver inte sticka ut hakan särslit långt för att anta att vi kommer att få se samma effekt på ansökningarna till högskolan inför hösten. Och som sagt, idag är sista ansökningsdagen och ansökan görs via studera.nu.

Valberedningens förslag på ledmot till Saco Studentråd

Så här skriver valberedningen.

Som ersättare efter Jeanette Lindberg föreslår valberedningen
AnnaWestenheim, 24 år och studerande på Kultur- och kommunikationsprogrammet i Halmstad. Anna är studieortskontakt för DIK i Halmstad, en högskola där hon haft flera olika engagemang. Bland annat har Anna varit styrelseledamot
isektionsstyrelsen för humaniora, samt haft ett särskilt ansvar förnollningen på
högskolan.

Valberedningen finner att Anna är en ödmjuk person som kommer att passa
inbra med Saco Studentråds styrelse. Hon har en förankring i federationengenom
sitt engagemang i DIK vilket vi ser som ett plus. Anna är en öppen och ärlig
människa som själv säger att hon ser det som en styrka att hon aldrig arbetat med
studentfrågor på den nationella nivån tidigare för hon kan kommain med nya ögon. Valberedningen håller med, och tycker också att det är positivt med de
erfarenheter från den lokala kåren som Anna bär med sig. Vianser därför att Anna
Westenheim kommer att göra ett mycket bra jobb somstyrelseledamot i Saco
Studentråd.

Valet kommer att ske under lördagen på Saco Studentråds
förbundskonferens i helgen. Ev. övriga kandidater ombedes kontakta
förbundskonferensens mötespresidium i början av mötet.

Våpen

Sitter och läser i vårpropositionen och konstaterar att här finns ur ett studentperspektiv inget att kommentera. De utgiftsområden som rör utbildning och studiestöd är korta och ett höjt studiemedel får Sveriges studenter fortsätta att vänta på.
SFS har skrivit ihop en kommentar och jag tycker att de gjort det bra som har fått ihop så pass mkt, men konstaterar sedan att enbart en halv sida faktiskt rör våpen. Talande.

torsdag 9 april 2009

En röst på (s) till EP är inte en röst på (m) och vice versa

Angående Junilistans debattartikel i DN.

Eva skriver så bra om det här, läs det!

Att ett parti väljer att ställa upp till Europaparlamentet med en inställning att EU är ngt som vi inte borde vara med i och som vägrar anpassa sig till den beslutsstruktur som råder är för mig lite märkligt. Man behöver inte gilla det, men för att kunna påverka ngt så är det effektivast att faktiskt göra som de etablerade partierna - kompromissa och få igenom så mkt som möjligt av den linje man driver. Att rösta emot istället för att se till att det som röstas om är det förslag man vill ha är ett mkt tveksamt sätt att företräda sina väljare på.

Läs också Åsa Weslund (s)

onsdag 8 april 2009

Studenter som arbetar extra - varför voch var?

Saco Studentråds rapport som vi tagit fram i samarbete med Svenskt Näringsliv tas upp lite överallt i media! Askul! Aftonbladet tema högskola har tagit fasta på att studenter vars föräldrar har läst vidare på högskola jobbar extra i mindre utsträckning än vad de studenters vars föräldrar inte gjort det gör. Dagens Industris Rakt på (tyvärr bara i papperstidningen) menar att ett argumenterande mot en lagstadgad rätt till heltid borde vara att slå in öppna dörrar och lyfter att deltidsarbete vid sidan av studierna ofta ger positiva effekter som erfarenhet och kontakter, samt välbehövliga pengar så klart. Nyhetskanalen.se tar upp det samt Metro och Göteborgsposten, båda i papperstidningen.

Trots de många frågande kommentarerna till vår artikel i SvD så verkar det som vi inte är ensamma om att anse att ämnet fortfarande är aktuellt!

Uppdaterat. Pär Gustafsson kommenterar vår rapport.

tisdag 7 april 2009

Debatt inför EPvalet


Europaportalen arrangeras debatt mellan toppkandidater till EP. Jobbkrisen, finanskris och klimatkris står i fokus. Just diskuteras huruvida protektionism eller globalisering som skapar den är problemet.
Git Claesson Pipping, förbundsdirektör i SULF, skriver idag bra om utbildningens roll i samhället.

Studenter och extraarbete

Idag skriver jag och Karin Ekenger på Svenskt Näringsliv om vilka konsekvenser en lag om heltid skulle kunna få för studenter. Rapporten som hänvisas till i artikeln presenterades i onsdags förra veckan under ett seminarium i riksdagen för arbetsmarknadsutskottets ledamöter. Tillfället hade inte kunnat valts bättre då Mona Sahlin, dagen innan på SR-nyheter rest nya krav på lagstiftad heltid. Under seminariet framkom det tydligt att extraarbete är viktigt för studenter, för att ha råd att plugga och för att få arbetserfarenhet. Det vore dumt att begränsa studenters möjlighet att överbrygga glappet mellan studier och arbetsliv genom en sådan begränsning.

torsdag 2 april 2009

Ingen a-kassa om du bloggar

Jag säger som Lisa, alla bloggare är inte Blondinbella. Att skriva en blogg är inte per definition en inkomst. Vilka tankar föregick det här beslutet egentligen?

Studiesociala utredningens förtjänster

Jag känner att jag klagade alldeles för mycket i mitt inlägg igår. Studiesociala kommittén har gjort på många punkter ett bra jobb, särskilt gillar jag satsningar på studie- och yrkesvägledning och studenthälsan, det är viktiga punkter!

Att sen studiemedlet föreslås höjas med enbart 400kr kan tyckas lite men bör ses i ljuset av att det är mkt mer än ingenting om Leijonborg tyvärr verkar antyda att det kommer att bli. Vilket var ngt helt annat än vad som utlovades tidigare..

Det är lätt att som Uppsala Studentkår och Tria i Uppsala att vara besvikna på utredningen, men som SFS ordförande Moa Neumann sa under seminariet jag refererade till igår, var förväntningarna högt ställda och det fanns och finns så många problem att ta tag i och rätta till. Det är trist att inget gjort åt studenters karenstid som är på 30dagar eller att studenter med barn inte fått en förstärkning. Men, om deltidssjukskrivning blir möjligt, studiemedlet höjs med några hundralappar i månaden och fribeloppet höjs och enbart påverkar bidragsdelen har vi i allafall kommit längre än hur det ser ut idag. Jag ser hellre en fokusering på de positiva delarna i förslaget det är trots allt bättre att få några förbättringar i ett inte helt fungerande system än inga alls. Nu får vi se till att de bra förslag som lagts faktiskt går igenom!

onsdag 1 april 2009

Studiesociala utredningen

Det har varit mycket spännande seminarier nu, morgens möte med Marcel Zaremba där han talade om sin artikelserie i DN, blev ett intressant samtal om integrationspolitikens vara eller icke vara och vad lösningen för en reell integration egentligen skulle vara.

Det följde på ett seminarium om det förslag som studiesociala kommittén lagt som ägde rum igår, arrangemang Centerpartiet. Det seminariet kan ses här.

Seminariet kring studiesociala utredningen gav inte så många nyheter, det mesta hade kommit fram redan genom läckor och den artikel som dagen innan legat på DN debatt. Det är positivt att kommittén lägger förslag som möjlighet till halvtidssjukskrivning, det är klart bättre än hur det är idag då man som student måste plugga på heltid eller vara sjuk på heltid, oavsett hur mkt eller lite sjuk du är. En möjlighet till halvtidssjukskrivning vore bra, men bättre vore en möjlighet till deltidssjukskrivning. Att kunna trappa upp stegvis genom att kunna läsa 25% eller 75% vore önskvärt.

Även bra att studiemedelt förslås att höjas, men till förslaget om att lägga utbetalningarna på nio istället för 10 månader är jag tveksam. Hyran ska betalas alla månader och det är ca 20% av studenterna som inte jobbar på sommaren, för att de inte vill eller för att de inte får ngt jobb. Tre månader utan pengar kan vara riktigt jobbigt...

Förslaget om spärr på 4 år för studiemedel tycker jag är onödigt, diskussionen om det har ur mitt perspektiv dessutom tagit allt för stora proportioner. Man bör klara sin treåriga utbildning på tre år men för att få studenter att göra det är det förslaget om 4 års gräns fel väg att gå. Mer studie- och yrkesvägledning och högre kvalitet på utbildningarna är mkt bättre sätt. Dessutom beräknas 4års gränsen enbart komma att beröra ca 2000 studenter, vilket skulle betyda att man inte skulle skapa några stora förändringar ändå.

Frukostseminarium på timbro med marcel zaremba om hans artikelserie i DN.